29 april 2016

Opleiding Veilig Werken met de Hoogwerker "E-learning"

April 2016 gaan we de Opleiding Veilig Werken met de Hoogwerker "E-learning" organiseren in Aalsmeer

De opleiding bestaat uit 2 delen.
 

Het eerste deel is een online-theorie gedeelte:
De e-learning module bestaat lesmateriaal en toetsen. Met behulp hiervan wordt de theorie eigen gemaakt
(via internet vanuit huis of uw bedrijf). Hierin wordt het volgende behandeld:

Bedieningsvoorschriften;
​Wet- en regelgeving;
Bedrijfsreglement;
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bediener.

​Deze module dient minimaal 3 werkdagen voor het praktijkdeel succesvol afgerond te zijn!
 

Het tweede deel vormt het praktijk gedeelte:
Tijdens het praktijkdeel worden alle vaardigheden, zoals geleerd in de internet module, uitgebreid en intensief praktisch geoefend.
Diverse praktische oefeningen met de hoogwerker, waarbij de theorie wordt toegepast. Deelnemers leren van andermans fouten!
 

DATA:
Vrijdag 29 april 2016

LESTIJD:
Van 08.30 uur tot 13.00 uur

LOCATIE:
Aalsmeer

CERTIFICAAT/PASJE:
Bij voldoende resultaat worden certificaat en pasje uitgereikt.
Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
 

Uitgebreide informatie over deze opleiding kunt u hier vinden.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.Waarom van Mun advies


doelgericht

efficiënt & meetbaar

praktisch

maatwerk

één aanspreekpunt

synergie

0412 649 844