Regeling Brandmeld Installaties (BMI) - Van Mun Advies Oss - arbo | milieu | kwaliteit | certificering, advies & opleidingen

Regeling Brandmeldinstallaties (BMI)

Hieronder vallen:

  • CCV-Certificatieschema leveren BMI;
  • CCV-Certificatieschema installeren BMI;
  • CCV-Certificatieschema onderhoud BMI.

Voor opdrachtgevers is deze erkenning in toenemende mate één van de criteria bij de selectie van hun (onder)aannemers.

De belangrijkste aspecten m.b.t. de erkenning zijn:

  • diverse criteria, zoals inschrijving KvK, aansprakelijkheidsverzekering, e.d.;
  • opleiding installatiedeskundige;
  • kwaliteitssysteem conform ISO 9001 (hoeft geen certificaat te zijn);
  • procedures en/of werkinstructies met daarbij behorende formulieren die aantonen dat u installeert conform de geldende voorschriften conform eisen BMI;
  • certificering.

Daarnaast is er een CCV-Certificatieschema voor ontruimingsinstallaties.Waarom van Mun advies


doelgericht

efficiënt & meetbaar

praktisch

maatwerk

één aanspreekpunt

synergie

0412 649 844