Toetsing Machineveiligheid - Van Mun Advies Oss - arbo | milieu | kwaliteit | certificering, advies & opleidingen

TOETSING MACHINEVEILIGHEID

Machines die niet voorzien zijn van CE-markering dienen getoetst te worden aan de machinerichtlijn. Dit geldt ook voor een samenstel van diverse machines, want alleen de machines afzonderlijk zijn dan voorzien van CE-markering. Deze toetsing kan door een deskundige van Van Mun Advies uitgevoerd worden.



Waarom van Mun advies


doelgericht

efficiënt & meetbaar

praktisch

maatwerk

één aanspreekpunt

synergie

0412 649 844