0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

Opleiding Interne Auditor

Voor diverse normen/beoordelingsrichtlijnen is het verplicht interne audits uit te voeren. Zorgen deze audits wel voor het verwachte resultaat? Na het volgen van deze opleiding wel! Deelnemers leren op een effectieve, doelmatige wijze te auditen. Onze opleiding Interne Auditor is geschikt voor medewerkers die weinig tot geen kennis hebben over het uitvoeren van interne audits.

Op maandag 8 mei hebben wij de opleiding Interne Auditor gepland staan. Neem contact met ons op voor meer informatie of het inschrijven van kandidaten.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS