0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

De helft van de Nederlandse jongeren weet niet hoe een AED werkt. Sterker, 16 procent weet niet eens wat het is. Zo bleek onlangs uit een onderzoek van Het Rode Kruis. Het zijn zorgwekkende cijfers, maar niet in Oss. Hier gaat het er heel anders aan toe.

 Reanimatietraining
Dat hebben we te danken aan School voor Hart. Deze stichting maakt reanimatietrainingen mogelijk in het onderwijs. Hun doel: alle leerlingen uit Oss en omgeving in het middelbaar onderwijs willen we op jonge leeftijd bekend maken met reanimatie en het gebruik van een AED.

 Actiedag
Op 10 mei organiseerde de stichting een actiedag op Talentencampus Oss. Er was een Urban Run dwars door de gebouwen en het stadion van TOP Oss en ’s middags werden reanimatietrainingen gegeven. De opbrengst dankzij sponsorwerving: 52.525 euro!

Sponsoring
Uiteraard hebben wij namens Van Mun Advies ook een bijdrage als sponsor geleverd. Wij vinden het heel belangrijk dat Oss voorop blijft lopen en dat deze aanpak als een olievlek zich over de rest van het land verspreid. Met het prachtige bedrag kan School voor Hart flinke stappen zitten richting haar doel.

Cursus
Weet jij ook nog niet hoe een AED werkt? Geen probleem. Wij kunnen helpen met een half-daagse cursus. Klik voor meer informatie.

Foto’s: www.schoolvoorhart.nl

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS