0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

AED

AED staat voor: Automatische Externe Defibrillator. AED maakt integraal onderdeel uit van de benodigde deskundigheid van een BHV’er.

 

DOELSTELLING

De leerstof bouwt voort op wat aan cursisten is geleerd in het Eerste Hulp deel van de basisopleiding BHV. Het is aan te bevelen dat deelnemers voor- of achteraf de opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV’er) of EHBO’er volgen/hebben gevolgd.

Naast de meer technische informatie over de werking, bediening en onderhoud van de AED, wordt ook ingegaan op de manier waarop het slachtoffer moet worden benaderd. Daarnaast is er aandacht voor het handelen in bijzondere omstandigheden.

 

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door instructeurs die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van het NIBHV wordt toepast.

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt 1 dagdeel (of avond).

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 personen.

 

CERTIFICAAT/PASJE

Bij voldoende resultaat worden het digitale certificaat en een pasje AED verstrekt. Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS