0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

SC-530 Asbestverwijdering

 

 

Het certificatieschema SC-530 is door Centraal College van Deskundigen Asbest opgesteld.

 

Het betreft het zorgvuldig, arbeids- en milieuhygiënisch verwijderen van:

  • asbest;
  • asbesthoudende producten;
  • asbestbesmet materiaal;
  • asbestbesmette constructieonderdelen.

 

Vastgelegd in een asbestinventarisatierapport conform SC-540. Voorafgaand aan:

  • sloop;
  • renovatie;
  • onderhoud in bouwwerken en objecten;
  • na een incident.

 

Met als resultaat een locatie waar het asbest volgens de eisen is verwijderd. Het betreft het Ascert Procescertificaat Asbestverwijdering. Deze is door de minister van SZW vastgesteld.

 

Certificatie van asbestverwijderaars vindt plaats door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn. Na een uitgebreid toelatingsonderzoek wordt het certificaat afgegeven voor een periode van drie jaar. De onafhankelijke certificatie-instelling voert vervolgens periodieke beoordelingen uit (bedrijfsaudits)en bezoekt regelmatig projectlocaties (werkplekinspecties).

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS