0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BASISVEILIGHEID VCA (B-VCA)

 

De opleiding Basisveiligheid VCA is bedoeld voor alle operationele medewerkers in risicovolle beroepen werkzaam in sectoren, zoals bouw, industrie, groen, enzovoort. Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat alle medewerkers aanwezig op het bedrijfsterrein in het bezit zijn van dit diploma.

 

INHOUD OPLEIDING

De inhoud is als volgt:

 

 • Arbeidsomstandigheden en milieu;
 • Arbo in de praktijk;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Etikettering en signalering;
 • Elektriciteit;
 • Brand- en explosiegevaar;
 • Werken in besloten ruimten;
 • Werkplekeisen algemeen;
 • Hijs- en hefwerktuigen;
 • Werken op hoogte;
 • Handgereedschap;
 • Gereedschapsmachines;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van PBNA wordt toegepast.

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen met aansluitend het examen.

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 10 tot 16 personen.

 

CERTIFICAAT EN PASJE

Het VCA erkend certificaat wordt uitgegeven door een erkend examenbureau (PBNA). Het pasje wordt uitgegeven door Van Mun Advies. Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

 

B-VCA VERKORTE VARIANT

De lesstof dient middels zelfstudie, op basis van de door Van Mun Advies geleverde lesboeken, eigen gemaakt te worden. Bij deze lesstof ontvangt u twee proefexamens om aan de examinering te wennen. Vragen over deze examens kunnen aan de docent gesteld worden, die tijdens de middag/avond van de examinering aanwezig zal zijn. Er zal dan tevens één extra examen geoefend worden.

 

ONLINE VCA-EXAMENTRAINING!

Van Mun Advies biedt u een unieke aanvulling op onze VCA-opleiding. Met een speciale code, die u bij ons kunt bestellen, kunt u online maximaal 10 oefenexamens maken.

Wilt u meer weten over deze online VCA-Examentraining dan verwijs ik u naar deze link.

 

CCV ERKENNING

Er is een mogelijkheid om deze opleiding te laten meetellen voor uw CCV-Erkenning.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS