0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BHV BASIS

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moeten beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken goed te kunnen vervullen. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat beschreven wat dit precies inhoudt, want dit is voor elk bedrijf anders.

Ook is het aantal BHV’ers, de benodigde BHV-organisatie en de procedures opgenomen in de RI&E. De inventarisatie kan eventueel door ons worden uitgevoerd.

Inhoud van de opleiding
Zoals in de Arbowet omschreven, moet een BHV’er het volgende kunnen uitvoeren:

  • Verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • Verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en het inzetten van een AED;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf bij nood;
  • Alarmeren en samenwerken met hulpverlenende diensten.

Methodiek
We passen de lesmethodiek van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) toe.

Duur
De opleiding bestaat uit vier dagdelen. Avonden zijn mogelijk.

Groepsgrootte
Tien tot vijftien deelnemers.

Certificaat/pasje
Na twee dagdelen nemen we een examen af voor ‘levensreddende handelingen’ of ‘brandbestrijding en ontruiming’. Hiervoor zijn deelcertificaten te verdienen en als je voor beide onderdelen slaagt, worden het digitale certificaat en het pasje Bedrijfshulpverlener uitgegeven. Dit is één jaar geldig.

Locatie
De opleiding wordt georganiseerd in ons eigen opleidingscentrum of op een andere locatie. Ook kunnen we het in-company organiseren.

Kosten
Voor een prijs kun je contact met ons opnemen via 0412-649844 of opleidingen@vanmunadvies.nl.

CCV-erkenning
Het is mogelijk om deze opleiding mee te laten tellen voor je CCV-erkenning.

 

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS