0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BHV BASIS E-LEARNING

De reguliere BHV-opleiding duurt vier dagdelen en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Het is ook mogelijk om de theorie thuis te behandelen. Daarmee bespaar je een cursusdag. Handig, niet?

Let wel: deze e-learning module dient minimaal drie werkdagen voor de praktijkdag succesvol afgerond te zijn.

Inhoud van de opleiding
Een BHV’er moet het volgende kunnen:

  • Verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • Verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en het inzetten van een AED;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
  • Alarmeren en samenwerken met hulpverlenende diensten.

Methodiek
De lesmethodiek is door Van Mun Advies en Opleidingen ontwikkeld en voldoet aan de eindtermen van het NIBHV.

Duur
Twee tot vier uur theorie. De praktijkopleiding bestaat uit één dag of twee dagdelen.

Groepsgrootte
Tien tot vijftien deelnemers.

Certificaat/pasje
Nadat de e-learningmodule succesvol is afgerond, kun je deelnemen aan de praktijkdag. Als blijkt dat je de theorie ook goed kunt toepassen, worden het digitale certificaat en het pasje Bedrijfshulpverlener verstrekt. Dit is één jaar geldig.

Locatie
De opleiding wordt georganiseerd in ons eigen opleidingscentrum of op een andere locatie. Ook kunnen we het in-company organiseren.

Kosten
Voor een prijs kun je contact met ons opnemen via 0412-649844 of opleidingen@vanmunadvies.nl.

 

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS