0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BHV E-Learning Basis

‘BHV IN 1 DAG’

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moeten blijvend beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken goed te kunnen vervullen. BHV’ers dienen voldoende deskundig te zijn. Wat voldoende is, hangt sterk af van de bedrijfssituatie: ligging, omgeving, aard & complexiteit van de activiteiten, de risico’s en de restrisico’s.

INHOUD

Een BHV’er dient de taken, zoals deze in de Arbowet bedoeld zijn, te kunnen uitvoeren:

  • verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en gebruik van het AED-apparaat;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
  • alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance, enzovoort).

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. De toegepaste lesmethodiek is door Van Mun Advies zelf ontwikkeld. Deze methode voldoet aan de eindtermen van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening).

Theorie

De e-learning module bestaat uit films, foto’s, interactieve vragen en ander lesmateriaal. Met behulp hiervan wordt de theorie eigen gemaakt (via internet vanuit huis of uw bedrijf). Deze module dient minimaal 3 werkdagen voor de praktijkdag succesvol afgerond te zijn!

Praktijk

Tijdens de praktijkdag worden alle vaardigheden, zoals geleerd in de internet module, uitgebreid geoefend.

DUUR VAN DE OPLEIDING

Theorie

2 tot 4 uur

Praktijk

De opleiding bestaat uit 1 dag (2 dagdelen).

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bestaat uit 10 tot 15 deelnemers.

CERTIFICAAT / PASJE

Na succesvolle afronding van de theorie module ontvangt u de uitnodiging voor de praktijkdag. Na succesvol afronden van de praktijkdag, worden het certificaat en pasje Bedrijfshulpverlener uitgereikt. Beiden hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

LOCATIE

Open inschrijvingen vinden in ons eigen opleidingscentrum en op diverse locaties plaats. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS