0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BHV E-LEARNING HERHALING

‘BHV HERHALING IN 1 MIDDAG OF AVOND’

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moeten blijvend beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken goed te kunnen vervullen. Een jaarlijkse herhaling houdt de kennis en kunde van de BHV’ers op peil.

VOOROPLEIDING

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener (basisopleiding). Voorafgaand aan deze opleiding dienen deelnemers jaarlijks herhalingen te hebben gevolgd (indien van toepassing).

INHOUD

Een BHV’er dient de taken, zoals deze in de Arbowet omschreven zijn, te kunnen uitvoeren:

  • verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en gebruik van het AED-apparaat;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
  • alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance, enzovoort).

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. De toegepaste lesmethodiek is door Van Mun Advies zelf ontwikkeld. Deze methode voldoet aan de eindtermen van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening).

Theorie

De e-learning module bestaat uit films, foto’s, interactieve vragen en ander lesmateriaal. Met behulp hiervan wordt de theorie eigen gemaakt (via internet vanuit huis of uw bedrijf). Deze module dient minimaal 3 werkdagen voor het praktijkdeel succesvol afgerond te zijn!

Praktijk

Tijdens het praktijkdeel worden alle vaardigheden, zoals geleerd in de internet module, uitgebreid geoefend.

DUUR

Theorie

1 tot 2 uur

Praktijk

De opleiding bestaat uit 1 dagdeel (avond of middag).

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bestaat uit 10 tot 15 deelnemers.

CERTIFICAAT / PASJE

Na succesvolle afronding van de theorie module ontvangt u de uitnodiging voor het praktijkdeel. Na succesvol afronden van het praktijkdeel, worden het certificaat en pasje Bedrijfshulpverlener Herhaling uitgereikt. Beiden hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

LOCATIE

Open inschrijvingen vinden in ons eigen opleidingscentrum en op diverse locaties plaats. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS