0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BRL BORG : KWALITEIT INBRAAK

BORG is een kwaliteitssysteem met betrekking tot kwaliteit binnen de (inbraak)beveiligingsbranche.

Bij het woord kwaliteit moet worden gedacht aan de kwaliteit van de procesbeheersing binnen het bedrijf, maar uiteraard voornamelijk de kwaliteit van het (eind)product.

BORG is een systeem m.b.t. inbraakbeveiliging, waarin een aantal eisen ten aanzien van erkenning worden weergegeven op het gebied van:

  • Bedrijfsvoering (inschrijving van KvK, interne audits, kwaliteitssysteem, e.d.);
  • Gebouw en bedrijfsprocessen (borging van klantengegevens);
  • Vakbekwaamheid/opleidingen personeel (alle monteurs MBV en technisch beheerder TBV);
  • Ontwerp (inclusief risico-analyses);
  • Installeren van beveiligingssystemen (inclusief vastlegging controles);
  • Opleveren (en afgeven van kwaliteitsdocument);
  • Onderhoud & het verhelpen van storingen (binnen bepaalde periode);
  • Toe te passen componenten (alleen gecertificeerde componenten);
  • Kwaliteitsborging van geleverde producten en diensten.

Kortom alles gerelateerd aan bedrijfsvoering, gebouw, middelen, procesgang en producten wordt hiertoe in kaart gebracht.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS