0412 649 844 info@vanmunadvies.nl
BRL SIKB 7000 BODEMSANERING : KWALITEIT

Het doel van de beoordelingsrichtlijn (7000) en bijbehorende protocollen is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van land/waterbodemsaneringen. In de BRL staan de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken. Afhankelijk van de input (beschikking of melding) zijn de betreffende onderwerpen uit de BRL van toepassing. De onderhavige protocollen (7001/7002/7003/7004) hebben betrekking op het verwijderen van verontreinigingen uit grond en grondwater door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater. De 7004 heeft betrekking op het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond.

Indien een bedrijf gecertificeerd wordt, dan:

  • heeft het bedrijf een kwaliteitssysteem;
  • heeft het bedrijf een doelmatige, milieubeschermende en veilige bedrijfsvoering;
  • werkt het bedrijf met vakkundig personeel (kwaliteitsverantwoordelijk persoon, e.d.);
  • heeft het bedrijf een beheerst bedrijfsproces, waaronder een saneringsplan;
  • beschikt het bedrijf over doelmatige apparatuur en hulpmiddelen.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS