0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BRL 9334 STRAATWERK : KWALITEIT

Deze KOMO Beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen, zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair, alsmede de aansluiting op bestaand straatwerk.

De beoordelingsrichtlijn bestaat uit eisen aan:

HET RESULTAAT

In de BRL worden technische eisen gesteld aan toe te passen materialen.

HET PROCES

Er worden tevens eisen gesteld aan de wijze waarop de kwaliteit bereikt wordt oftewel welke stappen genomen moeten worden om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren.

U ALS TE CERTIFICEREN BEDRIJF

Ook worden eisen gesteld aan u als bedrijf met betrekking tot het personeel, materieel, middelen, verzekeringen en dergelijke.

HET KWALITEITSSYSTEEM

U dient te beschikken over een kwaliteitssysteem. Dit wordt vastgelegd in een handboek, waarin alle afspraken, procedures, formulieren en andere registraties worden beschreven.

ISO 9001 gaat verder dan de BRL straatwerk, maar vraagt ook om een kwaliteitssysteem.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS