0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

CE MARKERING STAAL

Als geharmoniseerde Europese Productnorm is de NEN-EN 1090-1 al ingegaan op 1 januari 2011 met een overgangsperiode van 18 maanden. Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies met een CE verklaring geleverd te worden.

Om te voldoen aan de voorwaarden voor een fabrikant (staalbouwer) voor het aanbrengen van de CE-markering (in de gevallen dat dit dus wettelijk verplicht is), zal de fabrikant (staalbouwer) moeten voldoen aan alle voorwaarden die in NEN-EN 1090-1 zijn vermeld (ITT, FPC, lascertificaat, enz.). Vele van die voorwaarden worden in detail verduidelijkt en voorgeschreven in EN 1090-2.

De EN 1090-2 kan ook tussen de opdrachtgever en de fabrikant worden afgesproken, bijvoorbeeld in het contract. Sinds het verschijnen van de NEN-EN 1090-2 in 2008 wordt deze norm in alle Stabu bestekken, maar ook in heel veel andere overeenkomsten, van kracht verklaard. De NEN-EN 1090-2 is vandaag de dag op vrijwel alle overeenkomsten van toepassing. Zodra er ontworpen wordt met NEN-EN 1993 zijn de voorschriften van de NEN-EN 1090-2 dus (automatisch) van toepassing.

Indien er sprake is van aluminium constructies is de NEN-EN 1090-3 van kracht. Binnen de norm is deel 3: Technische eisen voor aluminium constructies voor het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies, van toepassing op aluminium constructies.

NEN-EN 1090-1: CE-MARKERING VAN STAALCONSTRUCTIES / DRAGEN

Onlangs zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 opnieuw vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel, maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren, maar ook alle toeleveranciers.

VOOR WIE?

De NEN-EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, conform EN 1090, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken. Bovendien is de EN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus.

FABRICATION PRODUCTION CONTROL (FPC)

Om een CE-markering te mogen aanbrengen moeten fabrikanten, die in een fabriek op het basismateriaal een bewerking uitvoeren om hier constructieve onderdelen van te maken, beschikken over een FPC certificaat op basis van EN 1090-1.

Met een dergelijk certificaat kan een fabrikant aantonen aan de eisen te voldoen en mag hij een zogenaamde CE-markering op zijn product aanbrengen. Bij certificering van het FPC wordt gekeken of de kwaliteit van de mensen, de productiemiddelen en de locatie voldoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren. Hierbij is ook de NEN-EN 1090-2 van belang, want daarin zijn de technische eisen opgenomen waarmee een fabrikant kan aantonen aan de eisen te voldoen en waarnaar de NEN-EN 1090-1 voortdurend verwijst. Dit vormt dus een aanvulling op ISO 9001.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS