0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7

NULMETING

Inventariseren van processen en wat binnen het bedrijf is vastgelegd / afgesproken

CONCEPT HANDBOEK

Beschrijvingen van processen en afspraken vastleggen in systeem rekening houdend met norm(en).

AFSTEMMEN

Binnen het bedrijf afstemmen van de beschreven werkwijze met de betrokken afdelingen / medewerkers.

DEFINITIEF HANDBOEK

Bespreken en aanpassen van het concept handboek

IMPLEMENTEREN

Implementeren van het systeem ondersteund door Van Mun Advies.

PROEFMETING

Beoordelen of het systeem klaar is voor certificering

CERTIFICEREN

Audit door een certificerende instelling en behalen van het certificaat

NULMETING

Inventariseren van processen en wat binnen het bedrijf is vastgelegd/afgesproken

CONCEPT HANDBOEK

Beschrijvingen van processen en afspraken vastleggen in systeem rekening houdend met norm(en).

AFSTEMMEN

Binnen het bedrijf afstemmen van de beschreven werkwijze met de betrokken afdelingen/medewerkers.

DEFINITIEF HANDBOEK

Bespreken en aanpassen van het concept handboek

IMPLEMENTEREN

Implementeren van het systeem ondersteund door Van Mun Advies.

PROEFMETING

Beoordelen of het systeem klaar is voor certificering

CERTIFICEREN

Audit door een certificerende instelling en behalen van het certificaat

CERTIFICERING

Door onze jarenlange ervaring met een grote diversiteit aan normen en beoordelingsrichtlijnen kunnen wij u begeleiden bij het verkrijgen van diverse certificeringen.

Wilt u meer info over kosten?
Neem telefonisch contact met ons op: 0412 649 844
of mail naar: info@vanmunadvies.nl

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS