0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

CO2-PRESTATIELADDER : MILIEU

U kunt een ambitieus milieubeleid voeren met een concreet programma dat is gericht op duurzaamheid.

De CO2-prestatieladder is een middel om binnen uw organisatie te inventariseren welke CO2 belasting u heeft en deze belasting te verminderen. De stappen hierin zet u volgens een 5-stappenplan en daagt u uzelf en uw medewerkers uit om de CO2-reductie te kennen en te verminderen. Daarnaast gunnen opdrachtgevers u een grotere kans tijdens aanbestedingstrajecten en/of wordt een korting verrekend op het door u ingediende aanbestedings offertebedrag.

Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, des te meer kans op gunning.

De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau krijgt een bedrijf aan de hand van een vaste set eisen een plaats op de prestatieladder.

Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • Inzicht (in de eigen carbon footprint);
  • CO2-reductie (de vastgelegde ambitie);
  • Transparantie (de wijze waarop een bedrijf daarover intern en extern communiceert);
  • Deelname aan initiatieven (de mate waarin een bedrijf met collega-bedrijven samenwerkt op het gebied van CO2-reductie).

Des te beter de beheersbaarheid van de CO2-inspanningen van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS