0412 649 844 info@vanmunadvies.nl
AED en Reanimatie
AED en Reanimatie | | Van Mun Advies, Oss |

AED en Reanimatie
(AED staat voor: Automatische Externe Defibrillator. AED maakt integraal onderdeel uit van de benodigde deskundigheid van een BHV’er.)

DOELSTELLING:
De leerstof bouwt voort op wat aan cursisten is geleerd in het Eerste Hulp deel van de basisopleiding BHV. Het is aan te bevelen dat deelnemers voor- of achteraf de opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV’er) of EHBO’er volgen/hebben gevolgd.
Naast de meer technische informatie over de werking, bediening en onderhoud van de AED, wordt ook ingegaan op de manier waarop het slachtoffer moet worden benaderd. Daarnaast is er aandacht voor het handelen in bijzondere omstandigheden.

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van het NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 1 dagdeel.

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 15 personen.

CERTIFICAAT/PASJE
Bij voldoende resultaat wordt het certificaat en pasje AED/reanimatie uitgereikt.
Het certificaat wordt uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening). Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN
Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Dinsdag 10 november van 09.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Van Mun Advies, Oss

U kunt zich hier inschrijven

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS