0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

INTERNE AUDITOR

 

 

U moet volgens ISO 9001, VCA, OHSAS 18001, ISO 14001 en diverse anderen normen/beoordelingsrichtlijnen interne audits uitvoeren, maar leveren deze ook het rendement op wat u hiervan verwacht? Deze opleiding is geschikt voor medewerkers die gevraagd worden interne audits uit te voeren voor het bedrijf, terwijl zij over geen of weinig kennis beschikken met betrekking tot auditing.

 

INHOUD OPLEIDING

Tijdens de opleiding zal de nadruk liggen op de praktische uitvoerbaarheid van de interne audits. Hierbij wordt de ISO 9001 norm (of andere norm) uitgebreid besproken, echter het accent ligt op de toepasbaarheid hiervan.

 

  • Alle belanghebbenden bedienen in plaats van alleen de klant (stakeholder management)
  • Van management naar leiderschap (van ‘de dingen goed doen’ naar ‘de goede dingen doen’)
  • Inrichting van systeem en processen gericht op beheersing van risico’s (risico management)
  • Dezelfde normstructuur voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) & ISO 45001 voorheen OHSAS 18001 (arbo) oftewel; High Level Structure

 

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast.

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (of avonden).

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 5 tot 8 personen.

 

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.

 

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties.

Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS