0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

ISO 26000 (MVO) zelfverklaring

FOOTPRINT/ PROFIEL

Iedere organisatie werkt in meer of mindere mate op een maatschappelijk verantwoorde manier (binnen haar eigen kernwaarden). Op basis van de ISO 26000 wordt er door de adviseur van Van Mun Advies en Opleidingen een scan gemaakt van de organisatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in welke mate de organisatie reeds maatschappelijk verantwoord onderneemt en daarmee voldoet aan de richtlijnen uit de ISO 26000.

De uitvoering van deze scan wordt aangepast aan de wensen van de organisatie (maatwerk!). Op deze wijze worden betrokken partijen, medewerkers/management/directie, betrokken bij MVO. Hierdoor wordt het draagvlak vergroot, wordt de betrokkenheid vergroot en vergroot het inzicht in de rol van alle stakeholders.

Vervolgens wordt op basis van de resultaten van deze scan het profiel (footprint) van de organisatie ten aanzien van MVO vastgesteld. De adviseur van Van Mun Advies en Opleidingen draagt, in samenspraak met een contactpersoon van de organisatie, er zorg voor dat het gehele profiel schriftelijk vastgelegd wordt in beleidstukken, welke ook gebruikt kunnen worden voor selecties bij aanbestedingen/tenders, commerciële activiteiten, uitleg MVO binnen de organisatie, enzovoort.

Op basis van dit profiel kan er gekozen worden voor een “zelfverklaring” ISO 26000. Deze zelfverklaring wordt onafhankelijk door Van Mun Advies en Opleidingen uitgevoerd en opgesteld. Hiervan ontvangt u een certificaat. Daarmee kunt aan derden aantonen dat u actief bezig bent met MVO.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS