0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

ISO 27001 (INFORMATIEBEVEILGING)

ISO 27001 is dé norm voor informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat geeft uw klanten zekerheid dat u belang hecht aan privacy en zorgvuldig met persoonlijke gegevens omspringt. Dat draagt niet alleen bij aan uw imago, het kan u ook helpen bij aanbestedingen te scoren. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

 

Met een ISO 27001 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. De norm ISO 27002 beschrijft de beheersmaatregelen en biedt een verdiepingsslag op ISO 27001. ISO 27002 geeft in detail aan welke maatregelen u kunt nemen om aan de normeisen van ISO 27001 te voldoen. ISO 27001 bevat de High Level Structure (HLS), de basisstructuur met kerneisen voor managementsysteemnormen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van ISO 9001 managementsysteem.

 

ISO 27001 is nuttig voor alle organisaties die willen aantonen dat zij een set van maatregelen, processen en procedures hanteren om aan stakeholders (klanten, leveranciers, belangenverenigingen, brancheorganisatie, enz.) te laten zien dat zij serieus met informatiebeveiliging omgaan. Dit kunnen ICT-bedrijven zijn, maar ook banken, verzekeraars, overheid, zorginstellingen en alle andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie omgaan, bewerken of opslaan.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS