0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

ISO 45001

Allerlei organisaties streven in toenemende mate naar goede en aantoonbare arboprestaties, door hun arborisico’s te beheersen in overeenstemming met hun arbobeleid en -doelstellingen. Zij doen dit binnen de context van steeds strengere wetgeving, de ontwikkeling van financieel-economische beleidslijnen en andere maatregelen ter bevordering van goede arbowerkwijzen en de toenemende bezorgdheid die door belanghebbenden wordt geuit over arbokwesties.

De ISO 45001 norm specificeert eisen voor een arbomanagementsysteeem, om zo een organisatie in staat te stellen een beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke eisen en met informatie over arborisico’s. De norm is opgesteld met de bedoeling toepasbaar te zijn op allerlei organisaties ongeacht hun aard en omvang en in velerlei geografische, culturele en maatschappelijke omstandigheden.

Het succes van het systeem is afhankelijk van de betrokkenheid op alle niveaus en in alle functies, en vooral van de directie/het management. Een dergelijk systeem stelt een organisatie in staat een arbobeleid te ontwikkelen, doelstellingen en processen vast te stellen om de beleidsverbintenissen te realiseren, de benodigde maatregelen te treffen om de prestaties te verbeteren en aan te tonen dat het systeem voldoet aan de eisen van de ISO 45001 norm.

Veel organisaties hebben “arbobeoordelingen” of “arbo-audits” uitgevoerd om hun arboprestaties te beoordelen. Op zichzelf geven deze “beoordelingen” en “audits” een organisatie nog niet voldoende zekerheid dat haar prestaties niet alleen nu voldoen aan de vereisten van de wet en het eigen arbobeleid, maar dit ook zullen blijven doen. Om doeltreffend te zijn moeten deze instrumenten worden toegepast als onderdeel van een gestructureerd arbomanagementsyteem dat is geïntegreerd in de organisatie.

ISO 45001 voor arbomanagement biedt organisaties de elementen van een doeltreffend arbomanagementsysteem dat kan worden geïntegreerd met andere managementsystemen en helpen zo organisaties zowel arbodoelstellingen als economische doelstellingen te bereiken.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS