0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BRL 6000 / INSTALLQ

BRL 6000/InstallQ is een keurmerk, specifiek voor de installatiesector.

BRL 6000/InstallQ omvat de navolgende werkgebieden:

  • Ontwerpen, installeren en beheren van installaties
  • Elektrotechnische installaties
  • Gasinstallaties en gasverbrandingsinstallaties
  • Leidingwaterinstallaties
  • Ventilatievoorzieningen van woningen
  • Zonneboilers
  • Rioleringsinstallaties
  • Legionella-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties
  • Bodemenergiesystemen

Een BRL 6000/InstallQ certificaat is een ‘erkende’ kwaliteitsverklaring. Dit betekent dat een installatie voldoet aan de geldende Nederlandse wettelijke eisen. Dit geldt dus voor installaties met betrekking tot: elektra, gas en water.

Met een BRL 6000/InstallQ certificaat toont een installateur de professionaliteit van zijn onderneming en de vakbekwaamheid van zijn medewerkers aan. Zakelijke opdrachtgevers en consumenten krijgen met het certificaat de zekerheid dat installaties duurzaam zijn en veilig zijn ontworpen. De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen, zoals een gezond binnenklimaat.

Het certificaat moet door de overheid worden geaccepteerd als bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS