0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

Eind vorig jaar zijn de nieuwe edities van NEN 4400-1 en 4400-2 gepubliceerd. De één is voor Nederlandse uitzendbureaus en de ander voor buitenlandse bureaus die op de Nederlandse markt actief zijn. In de NEN 4400-norm is opgenomen aan welke eisen deze ondernemingen en onderaannemers moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven.

Heel goed! En wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude normen?

Er zijn wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor een update noodzakelijk was.
Deel C is aan de norm toegevoegd. Daarin staan eisen voor de naleving van sectorspecifieke cao-bepalingen.
De manier van vaststellen van minor en major non-conformiteiten door een inspecteur is flink herzien. Net als de factoren voor de risicoanalyse die belangrijk is voor de steekproefvorming bij het uitvoeren van inspecties.

Bron: www.nen.nl. Klik en lees alles

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS