0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

ONDERHOUD BESTAANDE CERTIFICERINGEN / KAM-SYSTEEM

Eerst zorgt een bedrijf dat het gecertificeerd wordt voor één of meerdere normen, zoals ISO 9001, VCA en dergelijke. Daarna kan geoogst worden! Tenminste als het management-/KAM-systeem (kwaliteit, arbo en milieu) op een juiste wijze is opgezet. Indien een bedrijf het systeem rendabel wil laten zijn, dan is continue aandacht en ondersteuning een vereiste. Uiteraard zijn de hieronder genoemde activiteiten slechts mogelijkheden om een organisatie te ondersteunen/begeleiden. In nauw overleg met de klant wordt bepaald welke vorm en intensiviteit het beste past voor het bedrijf.

STIMULERING MEDEWERKERS

Door middel van continue stimulering van medewerkers en aandacht voor kwaliteit, arbo en/of milieu, geven de leidinggevenden c.q. het management haar betrokkenheid weer. Dit is essentieel voor het bewustzijn van medewerkers en tevens voor de continuïteit van het systeem. Advisering en ondersteuning van deze leidinggevenden kan een rol van onze adviseur zijn, zoals ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van het kwaliteits- en arbobeleid.

 

VERBETERING/OPTIMALISERING MANAGEMENTSYSTEEM

Bij het opstellen van een handboek wordt vaak gekeken naar de norm(en) en niet naar het bedrijf, de processen en de praktische invulling daarvan. Men wil immers het certificaat behalen. Door continue aandacht voor de processen en handelingen, kan het systeem steeds eenvoudiger, beter, praktischer ingericht en verder geoptimaliseerd worden. Zo raakt het systeem de overbodige balast kwijt en werkt het systeem prettiger voor de medewerkers. Bovendien wordt er op deze wijze kostbare tijd bespaard.

BEWAKING VERPLICHTINGEN

De bewaking van de verplichtingen, voortvloeiend uit een zorgsysteem, resulteert in een soepel verloop van een audit door een certificerende instantie. Dit heeft verschillende voordelen. Het bespaart veel voorbereidingstijd voor een audit en dus onnodige kosten en mensen raken niet gestrest. Daarnaast zal ook de nasleep, bijvoorbeeld afwijkingen, tot een minimum beperkt worden.

INTERNE AUDITS

Om de afspraken en verplichtingen te controleren worden eveneens interne audits uitgevoerd. Dit is echter niet de belangrijkste reden. Deze interne audits vormen een cruciale bron voor verbeteringen binnen het bedrijf. Medewerkers worden met behulp van de adviseur “gedwongen” om kritisch te kijken naar de eigen werkzaamheden en gemaakte afspraken.

VERBETERING

Doordat onze adviseur (externe ogen) doorlopend in alle geledingen van het bedrijf komt, van werkvloer tot en met management/directie, kan de adviseur als belangrijke informatiebron dienen voor verdere optimalisering. Wij willen u graag, geheel kosteloos en vrijblijvend, informeren over de mogelijkheden, de kosten, de tijdsbesteding voor uw bedrijf en de mogelijke rol die voor Van Mun Advies en Opleidingen is weggelegd.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS