0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

PHYSICAL SENSE METHOD

Van Mun Advies verzorgt de opleidingen volgens de Physical Sense Methode. Deze methode verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (SBA) uit het bewegings¬gedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van SBA-klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd en de gewrichten worden gebruikt. Wanneer de sturing in verstoorde bewegingsketens is geautomatiseerd, gaan die klachten niet vanzelf over.

DOEL OPLEIDING

Via bewustwording en zelfsturing van eigen bewegingsgedrag in staat zijn tot gezonder werken.

Subdoelen:

  • bewust worden van verstoringen in de bewegingsketens in het eigen bewegingsgedrag;
  • de verstoringen in het eigen bewegingsgedrag kunnen bijsturen naar natuurlijk bewegingsgedrag;
  • natuurlijk bewegingsgedrag kunnen toepassen in de praktijk.

METHODIEK

De opleiding wordt uitgevoerd door twee trainers. De opleiding is pragmatisch van opzet. De start zal vanuit het eigen bewegingsgedrag plaatsvinden. Vanuit die registratie, ontdekkingen en bijsturing zullen diverse activiteiten, tiltechnieken, handgrepen en transfertechnieken worden geoefend in realistische settings.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 3 dagdelen:

  • dagdeel 1, worden de medewerkers, op basis van de analyse, geïnstrueerd over de houdingen en diverse lichaamsposities;
  • dagdeel 2, welke circa één maand later plaats vindt, gaan we op locatie/de werkplek observeren en instrueren;
  • dagdeel 3, welke circa één maand later plaats vindt, vindt een directe terugkoppeling plaats van het geleerde in dagdeel 1 en 2.

Deze terugkoppeling vindt plaats op de werkplek en wordt getoetst aan de uit te voeren werkzaamheden behorende bij de functie.

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 6 tot 8 personen.

CERTIFICAAT

De deelnemers ontvangen een persoonlijk bewijs van deelname van de opleiding Physical Sense Method. Het bewijs van deelname heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Om echter structureel verbetering te realiseren in het verkeerde bewegingsgedrag van de medewerkers, wordt aanbevolen om de opleiding (eventueel in aangepaste vorm) te herhalen.

LOCATIE

Om deze methode doelmatig en effectief uit te voeren, zullen wij deze opleiding bij u ter plaatse (in company) verzorgen.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS