0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

PREVENTIEMEDEWERKER

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf kan uitvoeren. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van advies. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

TAKEN PREVENTIEMEDEWERKER

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

INHOUD OPLEIDING

Arbowet geeft aan dat medewerkers deskundig moeten zijn. Aan de manier hoe dit wordt ingevuld, worden geen eisen gesteld. Deskundig wil zeggen: dat de preventiemedewerker bovenstaande taken kan uitvoeren. De kennis die ontbreekt, dient dus aangevuld te worden. Daarom heeft Van Mun Advies hiervoor geen standaard opleiding. Iedere opleiding betreft maatwerk! Deze opleiding wordt dus geheel op uw organisatie, branche en activiteiten aangepast.

DUUR OPLEIDING

In nauw overleg met het bedrijf wordt de duur van de opleiding bepaald.

CERTIFICAAT/PASJE

De deelnemers ontvangen een certificaat en pasje. Deze hebben geen beperkte geldigheidsduur. De preventiemedewerker dient zich immers continu op de hoogte stellen van actuele wet- en regelgeving. Dit kan op vele manieren. Hierbij ondersteunt Van Mun Advies u graag!

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar: opleidingen@vanmunadvies.nl.

Aandachtspunten (bij benoeming) preventiemedewerker

  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
  • Het bedrijf mag niet iemand van buitenaf aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
  • De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvereniging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS