0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

PREVENTIEMEDEWERKER

Ieder bedrijf moet in elk geval één preventiemedewerker – gericht op veiligheid en gezondheid – in dienst hebben. Hij of zij werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) kan de directeur tot preventiemedewerker benoemd worden.

Inhoud van de opleiding
Volgens de Arbowet moet de preventiemedewerker deskundig zijn en drie wettelijke taken uitvoeren:

  • Opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Deze maatregelen uitvoeren.

Methodiek
Afhankelijk van de deskundigheid per taak wordt de inhoud van de opleiding bepaald. Maatwerk dus.

Duur
Ook dit staat niet vast. Uiteraard bepalen we dit in overleg.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een digitaal certificaat zonder een beperkte geldigheidsduur. De preventiemedewerker moet immers continue op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Wij kunnen hier bij helpen.

Locatie
We kunnen dit in-company organiseren.

Kosten
Neem contact met ons op via opleidingen@vanmunadvies.nl of 0412-649844.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS