0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

Regeling Brandmeldinstallaties (BMI)

Hieronder vallen:

  • CCV-Certificatieschema leveren BMI;
  • CCV-Certificatieschema installeren BMI;
  • CCV-Certificatieschema onderhoud BMI.

Voor opdrachtgevers is deze erkenning in toenemende mate één van de criteria bij de selectie van hun (onder)aannemers.

De belangrijkste aspecten m.b.t. de erkenning zijn:

  • diverse criteria, zoals inschrijving KvK, aansprakelijkheidsverzekering, e.d.;
  • opleiding installatiedeskundige;
  • kwaliteitssysteem conform ISO 9001 (hoeft geen certificaat te zijn);
  • procedures en/of werkinstructies met daarbij behorende formulieren die aantonen dat u installeert conform de geldende voorschriften conform eisen BMI;
  • certificering.

Daarnaast is er een CCV-Certificatieschema voor ontruimingsinstallaties.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS