0412 649 844 info@vanmunadvies.nl
SCIOS : KWALITEIT STOOKINSTALLATIES / ELEKTRISCHE INSTALLATIES

SCIOS is de certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Vanuit uw opdrachtgevers en (milieu)wetgeving wordt steeds vaker het verzoek c.q. de eis gesteld dat uw organisatie SCIOS gecertificeerd is. Deze regeling onderscheidt een aantal scopes:

1. Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters;

2. Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders;

3. Stoomketels en heetwaterketels;

4. Verbrandingsmotoren en –turbines;

5. Bijzondere industriële installaties;

6. NOx-metingen;

7. Brandstofleidingen.

8. Elektrische installaties

9. Elektrische arbeidsmiddelen

En kent de volgende werkgebieden:

1. Eerste inspectie (EBI);

2. Periodiek onderhoud (PO);

3. Periodieke inspectie (PI).

Het bedrijf dient te beschikken over een kwaliteitssysteem welke voldoet aan ISO 9001. Er is dus geen certificaat nodig.

SCIOS geeft aanvullingen met betrekking tot dit kwaliteitssysteem

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS