0412 649 844 info@vanmunadvies.nl
BRL SVMS-007 / SLOOP

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers.

De BRL SVMS-007 bevat eisen op het gebied van:

  • de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces;
  • de afzet van vrijkomende sloopmaterialen;
  • de arbeidsveiligheid op de slooplocatie en (omgevings)milieu;
  • het kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsorganisatie.

Daarnaast worden er eisen vastgesteld aan de veiligheid op de slooplocatie, welke vastgelegd zijn in een document. Daarnaast zijn in de productbladen de vrijkomende sloopmaterialen opgenomen. In de BRL SVMS-007 wordt diverse keren naar deze documenten verwezen.

Certificatie van sloopaannemers vindt plaats door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie. Na een uitgebreid toelatingsonderzoek wordt het certificaat afgegeven voor een periode van drie jaar. De onafhankelijke certificatie-instelling voert vervolgens periodieke beoordelingen uit (bedrijfsaudits)en bezoekt regelmatig projectlocaties (werkplekinspecties).

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS