0412 649 844 info@vanmunadvies.nl
STOF/ROOKMETINGEN EN- ONDERZOEKEN

Er kunnen naar aanleiding van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of aanvraag (actualisering) milieuvergunning, stof- en/of rookmetingen en –onderzoeken en dergelijke vereist worden. Voorbeelden hiervan zijn: houtstofmeting, geluidsmeting, lasrookmeting.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS