0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BHV (Bedrijfshulpverlener) Basis​ 

 

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moeten blijvend beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken goed te kunnen vervullen. BHV’ers dienen voldoende deskundig te zijn. Wat voldoende is, hangt sterk af van de bedrijfssituatie: ligging, omgeving, aard & complexiteit van de activiteiten, de risico’s en de restrisico’s.

 

De bepaling van de benodigde deskundigheid van de BHV’ers, het aantal vereiste BHV’ers en de benodigde BHV-organisatie en -procedures, dient plaats te vinden in de (door Van Mun Advies uitgevoerde) risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

 

INHOUD

Een BHV’er dient de taken, zoals deze in de Arbowet bedoeld zijn, te kunnen uitvoeren:

 

  • verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en gebruik van het AED-apparaat;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
  • alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance, enz.).

 

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring beschikken.

De lesmethodiek van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) wordt toegepast.

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen (avonden mogelijk).

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bestaat uit 10 tot 15 deelnemers.

 

CERTIFICAAT / PASJE

Aan het einde van iedere dag of twee dagdelen wordt er examen gedaan in levensreddende handelingen of brandbestrijding/ontruiming. Hiervoor ontvangt u deelcertificaten. Bij voldoende resultaat van beide delen, wordt het certificaat Bedrijfshulpverlener uitgereikt. Het certificaat wordt uitgegeven door het NIBHV. Certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

LOCATIE

Open inschrijvingen vinden in ons eigen opleidingscentrum en op diverse locaties plaats.

Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

 

CCV-ERKENNING

Het is mogelijk om deze opleiding mee te laten tellen voor uw CCV-erkenning.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS