0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

 OPLEIDING TOEZICHTHOUDER STEIGERGEBRUIK

Stalen steigers komen op veel bouwplaatsen voor, vaak als metsel- of gevelsteiger maar ook als ruwbouwsteiger al dan niet gecombineerd met ondersteuningssteiger. De Richtlijn Steigers stelt nadere eisen aan steigers, tekeningen, berekeningen en deskundigheid van monteurs en toezichthouders. Als het ontwerp en het monteren goed gaan, breekt de gebruiksfase aan en dan blijkt dat regelmatig wijzigingen aan de steiger plaatsvinden. Om dit tijdig te herkennen, heb je toezichthouders steigergebruik nodig.

INHOUD
Tijdens de opleiding word je meegenomen in de wereld van de steigerbouw, de wettelijke grondslag en de Richtlijn Steigers. Je leert op een praktische wijze naar de steiger te kijken, kunt tekeningen en berekeningen begrijpen en de belangrijkste fouten uit de steiger halen. De opleiding kent een theoriedeel en een praktijkdeel op een bouwplaats.

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door een deskundige die over ruime ervaring beschikt. Een door Van Mun Advies en Opleidingen ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 1 dag (2 dagdelen).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bestaat uit 6 tot 10 deelnemers.

CERTIFICAAT / PASJE
De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat worden een digitaal certificaat en een pasje verstrekt. Beiden hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

LOCATIE
Deze opleiding kan incompany verzorgd worden.

Kosten
Neem contact met ons op via opleidingen@vanmunadvies.nl of 0412-649844.

 

 

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS