0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

Ingangsdatum gewijzigde Richtlijn
De ingangsdatum waarop alle onderstaande wijzigingen ingaan is vermoedelijk 1 juli 2021. Dit betekent dat tot die datum alles plaatsvindt onder het huidige regime.

Er wordt een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus. Heeft een chauffeur vóór de wijzigingsdatum een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na de wijzigingsdatum mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden. De voorlopige datum van de inwerkingtreding van de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders is 1 april 2021.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS