0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

VCA

VCA is een zorgsysteem met betrekking tot de beheersing en verbetering van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

VOORDELEN

Er zijn verschillende voordelen van een zorgsysteem voor uw organisatie. Voor ieder bedrijf gelden in meer of mindere mate één of meerdere voordelen, zoals:

  • Voorkomen van risico’s en ongevallen, dus ook verzuim- en vervangingskosten.
  • Op een eenvoudige manier voldoen aan Arbowet- en regelgeving en eisen van verzekeringen.
  • Voldoen aan eisen van (potentiële!) opdrachtgevers.

VCA*, VCA** OF VCA PETROCHEMIE

De meest eenvoudige vorm van VCA certificering is VCA*. Indien het bedrijf voornamelijk werkzaamheden verricht als onderaannemer, dan verdient het de voorkeur om te certificeren conform VCA*.

Indien het bedrijf voornamelijk werkzaamheden verricht als zelfstandig (hoofd)aannemer van werk, dan verdient het de voorkeur om te certificeren conform VCA**. Daarnaast is het grote voordeel van VCA** ten opzichte van VCA*, dat deze tevens de structuur vastlegt binnen het bedrijf met betrekking tot VGM. Dit bevordert de integratie met andere systemen, zoals ISO 9001.

De meest uitgebreide VCA variant is: VCA Petrochemie. Mocht het bedrijf (veelvuldig) werkzaam zijn in de petrochemische sector, dan is deze “zwaarste” variant verplicht. Het bedrijf dient te voldoen aan de eisen genoemd bij VCA** met daarbij nog een aantal aanvullende eisen, zoals het inlenen van VCA gecertificeerde onderaannemers, het uitvoeren van interne audits, enzovoort.

ZORGSYSTEEM / MANAGEMENTSYSTEEM

Het zorgsysteem bestaat uit diverse elementen. Belangrijke aspecten zijn:

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is de basis voor ieder VCA-systeem. Daarnaast worden het bijbehorende Plan van Aanpak, de risicoprofielen c.q. functie risicoanalyses en een milieu risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld.
  • Toolbox meetings. Een bijeenkomst/overleg organiseren, waarbij relevante onderwerpen op het gebied van VGM worden besproken.
  • Keuring en onderhoud van materieel en middelen.
  • Opleidingen, waaronder “Basisveiligheid VCA” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”. Beiden zijn een verplichting voor respectievelijk de uitvoerenden en de direct operationeel leidinggevenden. Tevens dienen de medewerkers voor diverse andere (risicovolle) taken opgeleid te worden, zoals bedrijfshulpverlening, veilig werken met hoogwerkers, vorkheftruck, enzovoort.

Wij willen u graag, geheel kosteloos en vrijblijvend, informeren over de mogelijkheden van certificering, de kosten, het tijdspad, de tijdsbesteding voor uw bedrijf en de mogelijke rol die voor Van Mun Advies en Opleidingen is weggelegd.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS