0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING

Indien u veiligheidskundige ondersteuning nodig heeft, dan kan Van Mun Advies en Opleidingen op interim basis en/of middels detachering aan deze behoefte voldoen. Voorbeelden van ondersteuning zijn, inspecties van industriële en bouwlocaties, uitvoeren van taakrisicoanalyses, detachering van kwaliteits/arbo/KAM-functionaris, opzetten arbobeleid, uitvoeren van werkplekinspecties, enzovoort.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS