0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

VERPLAATSEN VAN LASTEN

Deze opleiding is geschikt voor het werken met:

 • bovenloopkranen;
 • het begeleiden van de machinist van een hijskraan (om lasten aan te pikken en signalen te geven);
 • portaalkranen;
 • autolaadkranen;
 • grondverzetmachines (verkort hijsbewijs);
 • marinekranen.

Deze opleiding is ook geschikt voor overige gelijkwaardige hijswerktuigen tot 10 ton/meter.

De Arbowet en dus ook de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) stelt hoge eisen aan het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen en -middelen. Dat is niet zonder reden. Veel ongelukken gebeuren door onkunde of onverschilligheid. Als de medewerkers van het eigen handelen bewust zijn en zij weten wat wel en wat niet te doen, dan kunnen zij veilig aanslaan van lasten, schades beperken en ongelukken eenvoudig voorkomen. Daarnaast valt het hijsen en aanslaan van lasten onder de risicovolle werkzaamheden, zoals beschreven in de VCA norm. Deze opleiding is ook geschikt voor bedieners van autolaadkranen.

INHOUD OPLEIDING

De opleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel (dagdeel) is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt behandeld:

 • Gebruik en beoordeling hijswerktuigen en –middelen;
 • Wet- en regelgeving met betrekking tot hijsen en aanslaan van lasten;
 • Bedrijfsreglement;
 • Krachtenleer bij het aanslaan van lasten;
 • Hand- en armsignalen.

Het tweede deel (tweede dagdeel) vormt het praktijk gedeelte:

 • Diverse praktische oefeningen met het aanslaan van lasten, waarbij de theorie wordt toegepast. Deelnemers leren van andermans fouten!

METHODIEK

De opleiding wordt door deskundigen gegeven die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. Deze opleiding voldoet aan de eindtermen, zoals vastgelegd in de VGM Checklist Aannemers (VCA).

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt twee dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 8 tot 12 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden meerdere instructeurs ingezet.

CERTIFICAAT EN PASJE

De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Certificaat en pasje worden uitgereikt bij voldoende resultaat. Beiden hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties.

Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of

mail naar: opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS