0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

VOL-VCA

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA is bedoeld voor alle operationele leidinggevenden in risicovolle beroepen werkzaam in sectoren, zoals bouw, industrie, groen, enzovoort. Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat alle leidinggevenden aanwezig op het bedrijfsterrein in het bezit zijn van dit diploma. ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) zijn volgens VCA verplicht om over een VOL-VCA certificaat te beschikken als zij voor een VCA gecertificeerd bedrijf willen werken.

INHOUD OPLEIDING
De inhoud is als volgt:

 

 • Arbeidsomstandigheden en milieu;
 • Arbo in de praktijk;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Etikettering en signalering;
 • Brand- en explosiegevaar;
 • Werken in besloten ruimten;
 • Werkplekeisen algemeen;
 • Hijs- en hefwerktuigen;
 • Werken op hoogte;
 • Handgereedschap;
 • Gereedschapmachines;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van PBNA wordt toegepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen met aansluitend het examen.

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 16 personen.

CERTIFICAAT EN PASJE
Het VCA erkend certificaat wordt uitgegeven door een erkend examenbureau (PBNA). Het pasje wordt uitgegeven door Van Mun Advies. Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

VOL-VCA VERKORTE VARIANT
De lesstof dient middels zelfstudie, op basis van de door Van Mun Advies geleverde lesboeken, eigen gemaakt te worden. Bij deze lesstof ontvangt u twee proefexamens om aan de examinering te wennen. Vragen over deze examens kunnen aan de docent gesteld worden, die tijdens de middag/avond van de examinering aanwezig zal zijn. Er zal dan tevens één extra examen geoefend worden.

ONLINE VCA-EXAMENTRAINING!
Van Mun Advies biedt u een unieke aanvulling op onze VCA-opleiding. Met een speciale code, die u bij ons kunt bestellen, kunt u online maximaal 10 oefenexamens maken.
Wilt u meer weten over deze online VCA-Examentraining dan verwijs ik u naar deze link.

KOSTEN
Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS