0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

WERKEN LANGS DE WEG

Het verkeer wordt steeds drukker en chaotischer, dus ook de druk op de medewerkers neemt toe.

Het doel van deze opleiding is dat men zich bewust wordt van de veiligheidsrisico’s en de afwegingen die dit met zich meebrengt.

Deze opleiding is gericht op de praktische uitvoerbaarheid bij medewerkers:

  • Die veelvuldig aan/bij/op of in de nabijheid van wegen werken;
  • Die al meerdere malen een opleiding of herhaling veilig werken langs de weg gehad hebben.

INHOUD OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 2 dagdelen. Het eerste dagdeel bestaat uit een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt behandeld:

  • Gedrag bij werken op/langs/bij de weg;
  • Relatie met de Arbowet;
  • Bebakening en (weg)markering (comform CROW96b);
  • Veiligheidskleding;
  • Verkeersmaatregelen op niet autosnelwegen.

Het tweede dagdeel bestaat uit een praktijkgedeelte:

  • Toetsing aan de theorie en inspectie van de uitgevoerde handelingen in het werken langs de weg. Hierbij worden praktische tips gegeven hoe in die situatie het veilig werken langs de weg verbeterd kan worden.

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. De cursist dient het boekje CROW mee te nemen.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (1 dag).

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 6 t/m 12 personen.

CERTIFICAAT EN PASJE

De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat en pasje uitgereikt. Beiden hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

LOCATIE

De opleiding wordt bij u in-company en op een werklocatie verzorgd.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS