0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

WERKEN LANGS DE WEG

Er zijn steeds meer auto’s in Nederland en het verkeer wordt alsmaar chaotischer. Automatisch worden de risico’s voor vaklui langs de weg ook steeds groter. Wees je daarvan bewust.

Inhoud van de opleiding
Tijdens het theoretische gedeelte komen deze onderwerpen aan bod:

  • Gedrag langs de weg;
  • De relatie met de Arbowet;
  • Bebakening en (weg)markering conform CROW96b;
  • Veiligheidskleding;
  • Verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen.Daarna volgt het praktijkdeel, waarin de theorie wordt getoetst. Ook geven we handige tips en beoordelen we het handelen van alle deelnemers.

Methodiek
De lesmethodiek is door ons ontwikkeld en wordt toegepast door deskundigen met veel ervaring. Let op: vergeet het CROW-boekje niet mee te nemen.

Duur
Je volgt de opleiding tijdens twee dagdelen.

Groepsgrootte
Van zes tot twaalf personen.

Certificaat
We toetsen je theoretische kennis en je praktische vaardigheden. Als beide onderdelen voldoende worden afgesloten ontvang je een digitaal certificaat en een pasje. Beide zijn vijf jaar geldig.

Locatie
De opleiding wordt in-company en op een werklocatie verzorgd.

Kosten
Vraag een offerte aan via opleidingen@vanmunadvies.nl of 0412-649844.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS