0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

WERKEN MET DE HEFTRUCK

 

 

Deze opleiding is geschikt voor het veilig werken met de:

  • vorkheftruck;
  • reachtruck;
  • kooiaap;

en andere middelen waarmee men kan heffen.

 

In de wetgeving zijn aan arbeidsmiddelen een aantal eisen gesteld. Op basis van deze eisen mogen arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving alleen bestuurd worden door deskundige medewerkers. Voor het bedienen van deze arbeidsmiddelen, waaronder de vorkheftruck, moeten de medewerkers dus worden opgeleid en/of getraind. Daarnaast valt het werken met de vorkheftruck onder de risicovolle werkzaamheden, zoals beschreven in de VCA norm.

 

INHOUD OPLEIDING

De opleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel (dagdeel) is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt behandeld:

  • Bedieningsvoorschriften;
  • Wet- en regelgeving;
  • Bedrijfsreglement;
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bediener.

Het tweede deel (tweede dagdeel) vormt het praktijk gedeelte:

  • Diverse praktische oefeningen met de heftruck, waarbij de theorie wordt toegepast.

Deelnemers leren van andermans fouten!

 

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. Deze opleiding voldoet aan de eindtermen, zoals vastgelegd in de VGM Checklist Aannemers (VCA).

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt twee dagdelen (of avonden).

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 7 tot 10 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden meerdere instructeurs ingezet.

 

CERTIFICAAT EN PASJE

De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat worden een certificaat en pasje uitgereikt. Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

 

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar: opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS