0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

WERKEN MET DE HOOGWERKER ‘E-LEARNING’

 

In de wetgeving zijn aan arbeidsmiddelen een aantal eisen gesteld. Op basis van deze eisen mogen arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving alleen bestuurd worden door deskundige medewerkers. Voor het bedienen van deze arbeidsmiddelen, waaronder de hoogwerker, moeten de medewerkers dus worden opgeleid en/of getraind. Daarnaast valt het werken met de hoogwerker onder de risicovolle werkzaamheden, zoals beschreven in de VCA norm.

 

INHOUD OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt behandeld:

  • Bedieningsvoorschriften;
  • Wet- en regelgeving;
  • Bedrijfsreglement;
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bediener.

Het tweede deel vormt het praktijk gedeelte:

  • Diverse praktische oefeningen met de hoogwerker, waarbij de theorie wordt toegepast. Deelnemers leren van andermans fouten!

 

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast.

 

Theorie

De e-learning module bestaat lesmateriaal en toetsen. Met behulp hiervan wordt de theorie eigen gemaakt (via internet vanuit huis of uw bedrijf). Deze module dient minimaal 3 werkdagen voor het praktijkdeel succesvol afgerond te zijn!

 

Praktijk

Tijdens het praktijkdeel worden alle vaardigheden, zoals geleerd in de internet module, uitgebreid en intensief praktisch geoefend.

 

DUUR

De duur van de opleiding bedraagt:

  • Theorie met behulp van E-learning circa 3 uur;
  • Halve dag (1 dagdeel) of Praktijkoefeningen in tweetallen; werknemers kunnen elkaar dan afwisselen en in slechts ca. 1½uur per tweetal het praktijkdeel uitvoeren.

 

1½ per tweetal

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 6-12 deelnemers.

 

CERTIFICAAT/PASJE

De opleiding wordt dus afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat worden certificaat en pasje uitgereikt. Certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

 

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties.

Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS