0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

WERKEN MET ROLSTEIGERS

Het werken met rolsteigers valt onder risicovolle werkzaamheden. Onderzoek toont aan dat hoe vaker mensen aan een bepaald risico worden blootgesteld hoe geringer de perceptie van het risico wordt. Met andere woorden: wie dagelijks buitenom de rolsteiger beklimt voelt zich steeds zekerder. De kans op een ongeval neemt hiermee toe. Medewerkers die met verplaatsbare klimmiddelen werken moeten hiervoor zijn geïnstrueerd. Van Mun Advies organiseert daarom de opleiding veilig werken met rolsteigers.

INHOUD OPLEIDING

De opleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt behandeld:

  • Constructie;
  • Klimvoorzieningen;
  • Gebruik en beoordeling rolsteigers;
  • Wet- en regelgeving m.b.t. rolsteigers;
  • Bedrijfsreglement;

Het tweede deel vormt het praktijk gedeelte:

  • Diverse praktische oefeningen met de rolsteigers, waarbij de theorie wordt toegepast. Deelnemers leren van andermans fouten!

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt twee dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 8 tot 12 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden meerdere instructeurs ingezet.

CERTIFICAAT EN PASJE

De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat worden een certificaat en pasje uitgereikt. Het certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS