0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

WERKEN MET VERONTREINIGD GROND

 

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die daadwerkelijk betrokken zijn bij werkzaamheden met verontreinigde grond en (grond)water. De deelnemer wordt voor zijn werkzaamheden vereiste kennis bijgebracht, zoals vermeld in de CROW 400. Dat wil zeggen: de specifieke risico’s die verband houden met het werken in of met verontreinigde grond en (grond)water, het doel en de werking van de daarvoor gestelde veiligheidsmaatregelen (veiligheidsklassen), het dragen van beschermende werkkleding en het gebruik van doelmatige adembeschermingsmiddelen.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS