0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIES

De Beheerder Brandmeldinstallatie is in een bedrijf belast met de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie zoals staat beschreven in de NEN 2654-1.

Deze norm schrijft voor dat elke organisatie een beheerder in dienst moet hebben die verantwoordelijk is voor het beheer, controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie.

Alle taken behorende bij deze functie worden behandeld in de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie.

INHOUD OPLEIDING

  • brandmeldinstallaties en de rol van de beheerder;
  • brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten;
  • beheer, controle en onderhoud door de beheerder.

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van het NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt 3 dagdelen van 4 uur (ochtend en middag), met een tussenperiode van twee weken tussen het tweede en derde dagdeel voor het zelfstandig uitvoeren van de projectopdracht door de cursist.

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt 8 tot 15 personen.

CERTIFICAAT EN PASJE

De opleiding wordt afgesloten met een theorie toets en projectopdracht. Bij voldoende resultaat van beide delen, wordt het diploma Beheerder Brandmeldinstallatie uitgereikt.

Diploma wordt uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) en heeft geen geldigheidsduur. Het pasje wordt uitgegeven door Van Mun Advies.

LOCATIE

Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op 0412 649844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS