0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BHV Herhaling

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moeten blijvend beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken goed te kunnen vervullen. Een jaarlijkse herhaling houdt de kennis en kunde van de BHV’ers op peil.

VOOROPLEIDING

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener (basisopleiding). Voorafgaand aan deze opleiding dienen deelnemers jaarlijks herhalingen te hebben gevolgd (indien van toepassing).

INHOUD

Een BHV’er dient de taken, zoals deze in de Arbowet omschreven zijn, te kunnen uitvoeren:

  • verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en gebruik van het AED-apparaat;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
  • alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance, enz.).

METHODIEK

De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van het NIBHV (Nederlands instituut Bedrijfshulpverlening)wordt toegepast.

DUUR

De opleiding bestaat uit 2 dagdelen (avonden mogelijk).

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bestaat uit 10 tot 15 deelnemers.

CERTIFICAAT / PASJE

Bij voldoende resultaat worden certificaat en pasje Herhaling Bedrijfshulpverlener uitgereikt. Het certificaat wordt uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening). Certificaat en pasje hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

LOCATIE

Open inschrijvingen vinden in ons eigen opleidingscentruim en op diverse locaties plaats. Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar opleidingen@vanmunadvies.nl.

CCV-ERKENNING

Het is mogelijk om deze opleiding mee te laten tellen voor uw CCV-erkenning.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS