0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

BEDRIJFSHULPVERLENER HERHALING

 

Het is belangrijk dat je als BHV’er je kennis en kunde op peil houdt. Protocollen veranderen en belangrijke stof verdwijnt soms naar de achtergrond. Even opfrissen dus.

 

Om deel te nemen aan de herhalingsopleiding dien je in bezit te zijn van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener.

Inhoud van de opleiding
Zoals in de Arbowet omschreven, moet een BHV’er het volgende kunnen uitvoeren:

  • Verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
  • Verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en het inzetten van een AED;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
  • Alarmeren en samenwerken met hulpverlenende diensten.

Methodiek
We passen de lesmethodiek van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) toe.

Duur
De opleiding bestaat uit twee dagdelen. Avonden zijn mogelijk.

Groepsgrootte
Tien tot vijftien deelnemers.

Certificaat/pasje
We nemen een examen af voor ‘levensreddende handelingen’ of ‘brandbestrijding en ontruiming’. Hiervoor zijn deelcertificaten te verdienen en als je voor beide onderdelen slaagt, wordt het digitale certificaat Bedrijfshulpverlener herhaling uitgegeven. Dit is één jaar geldig.

Locatie
De opleiding wordt georganiseerd in ons eigen opleidingscentrum of op een andere locatie. Ook kunnen we het in-company organiseren.

Kosten
Voor een prijs kun je contact met ons opnemen via 0412-649844 of opleidingen@vanmunadvies.nl.

CCV-erkenning
Het is mogelijk om deze opleiding mee te laten tellen voor je CCV-erkenning.

 

 

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS