0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

INSTRUCTIE ASBESTHERKENNING

De doelgroep van de Instructie Asbestherkenning bestaat uit medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking kunnen komen; renovatie, sloopaanneming, recyclingbedrijven, asbestonderzoeksbureaus, inzamelbedrijven, GWW-bedrijven.

Werkgever en medewerkers dienen te voldoen aan de door de Arbowet (en de Inspectie SZW) gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Het onverwacht aantreffen van asbest kan leiden tot problemen binnen een project. Het is belangrijk dat op zulke momenten de juiste keuzes worden gemaakt. In de instructie leer je asbestverdacht materiaal en asbesthoudend materiaal in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en de benodigde maatregelen te nemen.

INHOUD INSTRUCTIE
De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de instructie:

  • Introductie asbest;
  • Vindplaatsen asbest;
  • Wet- en regelgeving asbest;
  • Asbest, soorten en eigenschappen;
  • Risico’s van asbest en ziekten;
  • Hoe te handelen bij ontvangst “verdachte” goederen?

METHODIEK
De instructie wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. De instructie wordt afgestemd op de sector waarin de deelnemers werkzaam zijn.

DUUR VAN DE INSTRUCTIE
De duur van de instructie bedraagt 1 dagdeel (of avond).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 personen.

CERTIFICAAT
De instructie wordt afgesloten met een toetsing. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.

LOCATIE
Deze instructie kan in-company bij u verzorgd worden.

KOSTEN
De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers/groepen. Graag maken wij voor u een
maatwerk-offerte.

Inclusief: lesmateriaal, examen, certificaat.
Exclusief: lunch.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS