0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

iso-9001

ISO 9001 : KWALITEIT

ISO 9001 is een managementsysteem met betrekking tot de beheersing en verbetering van kwaliteit.

VOORDELEN

Er zijn verschillende voordelen van zo’n managementsysteem voor een organisatie. Voor ieder bedrijf gelden in meer of mindere mate één of meerdere voordelen, zoals:

 • Efficiënter en effectiever werken.
 • Duidelijke afspraken tussen de klant en uw bedrijf én medewerkers/afdelingen intern.
 • Voldoen aan eisen van (potentiële!) opdrachtgevers.
 • Een tevreden klant komt terug (dus het moet bekend zijn hoe klanten over uw bedrijf denken).

KWALITEIT

Onderstaande kreten geven weer wat met kwaliteit te maken heeft:

 • Voldoen aan de uitgesproken en niet uitgesproken eisen van de klant.
 • Inzicht in en de procesbeheersing binnen het bedrijf.
 • Kwaliteit van het eindproduct en/of dienst.
 • Continu verbeteren op basis van meetpunten c.q. prestatie-indicatoren.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving voor zowel het product als het bedrijf.
 • Meten en verhogen van de klanttevredenheid.

Belangrijke aspecten zijn daarnaast onder andere:

 • Continu meten, analyseren en verbeteren;
 • Processen binnen bedrijf in kaart brengen;
 • In kaart brengen betrokkenen/stakeholders en context organisatie;
 • Bepalen plan en koers van de organisatie op basis van kansen/bedreigingen & sterkten/zwaktes (SWOT);
 • Meten klanttevredenheid (diverse methodes worden besproken en voorgesteld);
 • Uitvoeren van interne audits;
 • Houden van directiebeoordeling;
 • Beschikbaar stellen en onderhouden van middelen en medewerkers.

MANAGEMENTSYSTEEM

ISO 9001 is een systeem waarmee de diverse processen binnen een bedrijf, die leiden tot het beoogde eindproduct en/of de dienst(en), worden omschreven en beheersbaar gemaakt worden. De diverse processtromen worden hiertoe in kaart gebracht. De wijze, waarop ieder zijn/haar taak dient te vervullen, wordt in deze processen vastgelegd. Kortom: wat doen we en wie doet wat.

Wij willen u graag, geheel kosteloos en vrijblijvend, informeren over de mogelijkheden van certificering, de kosten, het tijdspad, de tijdsbesteding voor uw bedrijf en de mogelijke rol die voor Van Mun Advies en Opleidingen is weggelegd.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS