0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

VCU : Veiligheid- en GezondheidsChecklist Uitzendorganisaties

VCU staat voor Veiligheid- en GezondheidsChecklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem. VCU-certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties, welke werkzaamheden uitvoeren voor bedrijven met verhoogde risico’s in een risicovolle omgeving en VCA-gecertificeerde bedrijven. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen, bij installaties en overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, enzovoort.

Met een VCU-certificaat toont u aan dat uw VG-beheersysteem op orde is.

ONDERDELEN

De volgende eisen worden onder andere gesteld:

  • de uitzendorganisatie dient een bonafide organisatie te zijn (NEN 4400-1 certificering);
  • dossier, met daarin opleidingen, persoonlijke gegevens en dergelijke vastleggen van uitzendkrachten (inschrijvingen);
  • controleren en evalueren van gemaakte afspraken tussen inlener en uitzendkracht;
  • sectorgebonden, bedrijfsgebonden en op de functie gerichte instructies geven (daadwerkelijk gericht op de sector waar de uitzendkracht werkzaamheden gaan uitvoeren);
  • intercedenten VIL-VCU opleiden (opleidingen zijn niet meegenomen in dit voorstel);
  • minimaal 4 x per jaar VG-bijeenkomsten houden;
  • doelstellingen en actieplan opstellen & interne audits uitvoeren;
  • enzovoort.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS