0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

Veilig werken met de verreiker

Arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving – waaronder de verreiker – mogen alleen bestuurd worden door deskundige medewerkers. Daarnaast valt het werken met de verreiker onder ‘risicovolle werkzaamheden’, zoals beschreven in de VCA-norm.


Opleiden en trainen zijn dus allerminst onbelangrijk. En wettelijk verplicht.

Inhoud van de opleiding
Tijdens het theoretische gedeelte (één dagdeel) komen deze onderwerpen aan bod:

  • Bedieningsvoorschriften;
  • Wet- en regelgeving;
  • Het bedrijfsreglement;
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Het tweede dagdeel is praktisch. Dat betekent dat je verschillende oefeningen uitvoert en daarbij de theorie toepast.

Methodiek
De lesmethodiek is door ons ontwikkeld en wordt toegepast door deskundigen met veel ervaring. Het voldoet aan de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Duur
De opleiding bestaat uit twee dagdelen.

Groepsgrootte
Zes tot acht deelnemers.

Certificaat/pasje
Als je de theorie en de praktijk voldoende hebt afgerond, ontvang je een digitaal certificaat en een pasje die vijf jaar geldig zijn.

Locatie
De opleiding wordt georganiseerd op diverse locaties. Ook kunnen we het in-company organiseren.

Kosten
Voor een prijs kun je contact met ons opnemen via 0412-649844 of opleidingen@vanmunadvies.nl

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS