0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

We starten deze veiligheidsdag met een nulsituatie; hoe staat iedereen binnen het bedrijf tegenover veiligheid en in welke mate handelen ze daar ook naar? Er zijn een aantal vaste onderwerpen welke tijdens deze dag aan de orde komen. Maar, Van Mun staat voor maatwerk, dus deze worden altijd aangepast en aangevuld zodat een op maat veiligheidsdag samengesteld wordt. Binnen de items wordt gekeken naar de rol van de leidinggevende en die van de medewerker. Voorbeeldgedrag staat hierbij centraal.

Alle hieronder genoemde onderdelen van de veiligheidsdag zijn mogelijke onderdelen. Ieder onderdeel bestaat uit een deel theorie, maar vooral ook een deel praktijk gericht op de risico’s waarmee de medewerkers in de dagelijkse praktijk te maken krijgen. Uiteraard met het doel om samen voor een veiligere werkplek te zorgen.

Risicobesef

We leven in een wereld met steeds meer mogelijkheden. Dit levert ook meer risico’s op. Een deel daarvan kunnen we vermijden, maar voor de meerderheid moeten we zorgen dat de persoonlijke veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt blijven. In dit kader gaan we aan de slag met risicobesef en -signalering, gevaarsensitiviteit en de paraatheid. Deze worden gecombineerd met de veiligheidsinstructies van en voor het bedrijf (bestaand of nieuw op te stellen).

Regelgeving

We hebben een haat-liefdeverhouding met regels. Als we het nut ervan inzien kost het weinig moeite om ze te volgen, maar is dit niet geval dan zien we het volgen van de regels als verloren energie of straf. En daar hebben de meeste een broertje dood aan. In dit deel kijken we naar de omgang met regels; uitleggen, opleggen, handhaven en eventueel aanpassen. Zodoende wordt zichtbaar waar de schoen wringt en welke acties er nodig zijn.

Sociale veiligheid en integriteit

Hoe gaan we met elkaar om en doen we ook wat juist is als niemand kijkt? Sociale veiligheid en integriteit zijn lang een ondergeschoven kindje geweest, ook voor de Nederlandse Arbeidsinspectie, maar ze hebben invloed op het aantal ongevallen en het welzijn van de medewerkers en in het verlengde daarvan het verzuim. We behandelen kort de impact en gaan aan de slag met concrete dillema’s.

Veilig werkgedrag

Als je veiligheid wilt bevorderen door het gedrag van mensen te beïnvloeden moet je eerst weten wat het gedrag is. Gedrag is een ruim begrip. We hebben het dan niet alleen over de feitelijke bewegingen, het bedenken en redeneren, maar ook over de manier van interpreteren. Aan de basis van dit deel ligt de gedragsaudit.

Communicatie

Het principe is vrij gemakkelijk. Je hebt een zender van een boodschap en een ontvanger. Daar gebeurt dan wel van alles. De zender denkt dat de boodschap duidelijk is en vergeet vaak te checken of dit inderdaad zo is. Ontvangers zijn er meesters in om zelf dingen in te vullen. Om dit te tackelen gaan we het deze dag hebben over de aannames die we doen en het checken of de boodschap goed over gekomen is. Daarnaast lichten we toe hoe instructies, inclusief feedback, het beste gegeven kunnen worden. We kijken hierbij naar de perceptie van alle betrokkenen, vooral vanuit praktisch oogpunt.

Pubquiz of andere activiteit

Een mogelijkheid is om op het einde van de dag een op maat gemaakte pubquiz te houden (of een andere activiteit te kiezen). Hierbij staan vragen centraal die in jullie bedrijf en/of branche spelen. Teams strijden tegen elkaar en het winnende team krijgt een… bolletjes trui, gouden bouwhelm…

Alles is mogelijk!

Dagafsluiting

Uiteraard is het ook mogelijk om af te sluiten met een ludiek moment om de dag samen te vatten of te toetsen of de boodschap aangekomen is. Oftewel, waar staan we dan ten opzicht van de nulsituatie van het begin van de dag.

Wat gaan we vanaf nu anders doen?
Wat hebben we nodig om (nog) veiliger te kunnen werken?

Ontdek de veiligheidsdag 
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Laat het ons weten via opleidingen@vanmunadvies.nl.  

We vertellen je er met plezier meer over! 

Vacature: Coördinator opleidingen 20-30 uur

We gaan uitbreiden! Ben jij onze proactieve, klant- en servicegerichte coördinator opleidingen met een passie voor organiseren?  Jouw werkweek Als coördinator opleidingen houd je van veelvuldige contacten, zowel met onze klanten als de deelnemers...

Vanaf 2024: nog meer voordelen aan Online Training

Het naleven van de RI&E is makkelijker met Online Training. Via ons platform kunnen medewerkers veiligheidsinstructies en opleidingen namelijk zelf volgen – waar en wanneer zij dat willen. Ondertussen volg je alle ontwikkelingen op de voet én...

Aan het woord: Mick Knoben van Barli

We vinden een goede, bijna vriendschappelijke relatie met onze klanten belangrijk. We zijn open, eerlijk en zetten graag een stap extra. En soms vragen we hen om een gunst. Bijvoorbeeld om iets te vertellen over onze samenwerking. Deze keer is Mick...

Aan het woord: Madelon van Casteren van Ferross Staalbouw

We vinden een goede, bijna vriendschappelijke relatie met klanten belangrijk. We zijn open, eerlijk en zetten graag een stap extra. En soms vragen we hen om een gunst. Om iets over onze samenwerking te vertellen bijvoorbeeld. Deze keer is Madelon...

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS